Söz Basım Yayın

2001 yılında kuruldu ve Nesil Yayın Grubuna bağlı olarak faaliyete başladı.

Söz Basım Yayın’nın kuruluş amacı, özellikle çağdaş İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân’ın yorumu niteliğindeki Risale-i Nur Külliyatı üzerinde uzmanlaşarak yayıncılık yapmaktır.

Söz Basım Yayın Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili ilk çalışmasını risalelerin sayfa altında sözlüklerini vererek, ansiklopedik bilgileri, terimleri, kaynak ve indekslerini kitap sonlarında yer alacak şekilde düzenlenmiş olarak yayınladı.

Yaklaşık elli kişilik bir ekiple yürütülen bu çalışmalar sonunda Söz Basım Yayın tarafından yayınlanan risaleler, benzer risale yayınları arasında en ileri “şerh, izah ve tanzim” ölçüsüyle yayınlandı.

Böyle bir yayına niçin ihtiyaç olduğu sorulabilir.

İslâm inanç ve düşüncesinin çağımıza takdimi bir ihtiyaçtır. İslâmiyeti bütüncül bir dünya görüşünün referans kaynağı olarak tanıtmak günümüzde ayrı bir anlam ve önem taşıyor.

Her şeyin gücünü bilgiden aldığı bir çağda Kur’ân-ı Kerimin bilgi odaklı takdimi elbette öncelikle manevî ve o nispette zarurî bir hizmettir. Risale-i Nur Külliyatı çağımızda bu manevî hizmete talip metinlerdir.

Günümüz insanını, iman kavramı ve onun verdiği şuurla tanıştırmak, risalelerin ana esası ve gayesidir. Risaleler böyle yüce bir amacı hayata geçirmeye yönelmiş ve “Kur’ân’ın mücevherat dükkânından” alınmış gerçekler manzumesidir.

Kur’ân’ın tefsiri olmak hasebiyle risalelerdeki bilgilerin aslına sadık kalınarak “tanzimi” Külliyat’ın müellifi Bediüzzaman’ın ruhsat ve tavzifi içindedir.

Söz Basım Yayın tarafından hazırlanan Risale-i Nur Külliyatı dikkatli bir nazarla incelendiğinde görülecektir ki, ayet, hadis anlamları verilmekte ve bunların sahih kaynakları gösterilmektedir.

Sözlük kısmında verilen kelime karşılıklarının o metindeki özel anlamı karşılığı olmasına bilhassa dikkat edilmiştir.

Metinlerde geçen şahıs ve yer kavramları hakkında detaylı ve yeterli ansiklopedik bilgiler verilmiştir.

Ve en önemlisi risalelerde geçen kavramların değişik açılardan yapılmış detaylı açıklamaları ilk defa Söz Basım Yayın A.Ş. tarafından yayınlanan risalelerde yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalar, risaleleri, bilimsel bakımdan olduğu kadar, kişisel yönde de en ileri ölçüde faydalanmayı mümkün kılacaktır. Risalelerdeki terim açıklamaları sadece risalelerin anlaşılması ile sınırlı kalmayacaktır. Bu külliyattaki terimler sözlüğü çağdaş İslâm düşüncesinin evrensel plânda takdim ve tanıtımı bakımından da temel bir kaynak niteliği taşıyacaktır.

Risalelerde geçen terim ve kavramlar, ayrı bir ansiklopedik çalışma olarak yerli ve yabancı ilim adamlarının ortak çabası ile hazırlanmaktadır.

Söz Basım Yayın tarafından yayınlanan risalelerin bu özelliği sebebiyledir ki, Arapça, İngilizce, Almanca Rusça, İspanyolca, Çince, Japonca başta olmak üzere bütün dünya dillerine çevrilmek için yoğun bir tercüme çalışmasına başlanmış bulunulmaktadır.

Ayrıca, Söz Basım Yayın bu güne kadar Risale-i Nur üzerine yapılmış Türkçe, İngilizce, Almanca, Moğolca gibi çeşitli dillerde 15 adet kitap çalışmasını da yayın hayatına kazandırmıştır.

İletişim Adresimiz

Adres:

Orhan Gazi Mahallesi 19.YOL Sokak No: 8, 34538 Esenyurt / İstanbul

Telefon:

+90 212 551 32 25

Faks:

+90 212 551 26 59

Nesil Yayın Grubu

Nesil Yayınları
Etkileşim Yayınları
Söz Basım Yayın
Nesil Çocuk
Genç Nesil
Okul Öncesi Nesil